Privacyverklaring

In naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR) die sinds 25 mei 2018 van toepassing is, en in naleving van de Kaderwet Bescherming Persoonsgegevens die sinds 5 september 2018 van toepassing is op de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u op deze pagina lezen hoe en met welke zorgvuldigheid wij omgaan met persoonsgegevens, hoe wij persoonsgegevens beveiligen en wat wij doen om te waarborgen dat de privacy wordt bewaakt.

Privacyverklaring voor werknemers klik hier

Privacyverklaring voor cliënten klik hier

Privacyverklaring voor vrijwilligers en stagiairs klik hier

Privacyverklaring voor sympathisanten en donateur klik hier

Privacyverklaring voor sollicitanten klik hier

Cookieverklaring voor website klik hier

Privacyverklaring voor website klik hier