Lions

Lions

Bij de oprichting van Lions club Tienen in 1967 werd een eerste sociaal doel vastgelegd, namelijk het oprichten van een gezinsvervangend tehuis voor personen met een verstandelijke beperking, de vzw “Huis in de Stad”.

Sindsdien ontvangt Huis in de Stad vzw de steun van Lions Club Tienen. Niet enkel financieel, maar ook onder de vorm van logistieke hulp tijdens feestelijkheden en evenementen, en in een adviserende rol. De meeste leden van Lions club Tienen zijn tevens lid van de Algemene Vergadering van Huis in de Stad vzw, en onze Raad van Bestuur telt eveneens heel wat Lions leden.

Door hun betrokkenheid en hun participatie in het Tiense leven, is Lions club Tienen een uiterst geschikte partner om de doelstelling van Huis in de Stad vzw te helpen verwezenlijken.

www.lionsclubtienen.be

September 2023

Cliënten van Huis in de Stad vzw krijgen financiële ondersteuning van het kansenfonds dankzij Lionsclub Tienen

Net zoals voor iedereen, hebben onze cliënten de laatste jaren ondervonden dat het leven veel duurder geworden is. De prijzen voor energie, voeding, wonen, vrije tijd, …. springen meer en meer de pan uit en het basisinkomen dat ze ontvangen volgt die trend niet. Het betalen van hun verblijf in de voorziening en hun persoonlijke kosten wordt voor een aantal cliënten moeilijk. Huis in de Stad vzw past de laatste jaren bij maar dit is op termijn niet vol te houden.

Huis in de Stad  vzw droomde er daarom van om een kansenfonds in het leven te roepen om de bewoners financieel bij te staan. Dit kansenfonds kan dan bijvoorbeeld bewoners helpen die onvoldoende middelen hebben om zelfstandiger te gaan wonen en hun studio of kamer in te richten, helpen voor het betalen van nieuwe kledij, vervoerskosten,  GSM, voeding of andere persoonlijke aankopen. Sommige bewoners houden geen zakgeld meer over na de betaling van de noodzakelijke kosten. Vrijetijdsactiviteiten of vorming behoren dan helemaal niet meer tot de mogelijkheden. Dit maakt hun integratie in de samenleving erg moeilijk.  Via het kansenfonds wil Huis in de Stad hen toch de kans geven om een klein bedrag per maand hiervoor aan de kant te zetten en deel te nemen aan bv. verenigingsleven of andere activiteiten buitenshuis.

Met de 8000 euro die Lionsclub Tienen als startkapitaal voor Huis in de Stad vzw heeft samengebracht kan de club het verschil maken. Het betekent immers een mooie start voor het kansenfonds van Huis in de Stad dat in de toekomst structureel giften wil verzamelen om minder begoede cliënten te helpen. Indien ook u aangesproken bent door dit verhaal kan je voor onze minder begoede cliënten mee het verschil maken en ons een donatie doen op rknr BE74 2300 2291 9807. Voor giften van meer dan 40 euro ontvangt u in maart volgend een fiscaal attest.

Onze cliënten zullen jullie dankbaar zijn want samen zijn we sterker voor de toekomst !