Lions

Lions

Bij de oprichting van Lions club Tienen in 1967 werd een eerste sociaal doel vastgelegd, namelijk het oprichten van een gezinsvervangend tehuis voor personen met een verstandelijke beperking, de vzw “Huis in de Stad”.

Sindsdien ontvangt Huis in de Stad vzw de steun van Lions Club Tienen. Niet enkel financieel, maar ook onder de vorm van logistieke hulp tijdens feestelijkheden en evenementen, en in een adviserende rol. De meeste leden van Lions club Tienen zijn tevens lid van de Algemene Vergadering van Huis in de Stad vzw, en onze Raad van Bestuur telt eveneens heel wat Lions leden.

Door hun betrokkenheid en hun participatie in het Tiense leven, is Lions club Tienen een uiterst geschikte partner om de doelstelling van Huis in de Stad vzw te helpen verwezenlijken.

www.lionsclubtienen.be

Januari 2021
Onze vrienden van de Lions Club Tienen hebben een nieuwjaarsbrief geschreven waarin ze iedereen die heeft bijgedragen tot de verwezenlijking van hun sociale doelen willen bedanken. Ze geven ook een beknopt overzicht van de steun die zij in 2020 aan verschillende projecten en voorzieningen boden. We delen dit graag met u.