Wie zijn we?

Wie zijn we?

Huis in de Stad vzw is een voorziening die erkend en gesubsidieerd wordt voor het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. Wij willen personen met een verstandelijke beperking helpen om hun leven zo goed mogelijk te maken.

Wij ondersteunen hen bij hun wonen. Sommige cliënten wonen in Huis in de Stad vzw in een leefgroep of een huis van de voorziening. Anderen wonen alleen of met twee in een studio of in een appartement in de stad. Cliënten kunnen bij ons ook komen voor korte zorg of we vangen hen tijdelijk op, omwille van een noodsituatie. We ondersteunen hen ook in hun dagbesteding.

Onze cliënten werken overdag in het vrije bedrijf of de beschutte werkplaats, anderen gaan werken in onze dagcentra of doen begeleid werken in een gewone werkomgeving. Cliënten kunnen ook deelnemen aan onze uitgebreide vrijetijdswerking. Sommige cliënten verblijven ook overdag in een leefgroep.

Huis in de Stad vzw begeleidt en ondersteunt meer dan 180 volwassenen met een verstandelijke beperking. Er werken 140 personeelsleden en wij kunnen rekenen op meer dan 40 vrijwilligers om voor onze cliënten een maximale kwaliteit van leven te garanderen. In huis in de Stad vzw ontvangen wij ook regelmatig stagiaires.