Nieuwsberichten

Nieuwsberichten

Betrokkenheid van ouders / familieleden

Eén van onze doelen In ons masterplan 2020-2025 was om de betrokkenheid van ouders in onze werking te vergroten. Hiervoor is er, in samenwerking met Pasform , verspreid over tweetal jaar een proces gelopen met ouders/familieleden om na te gaan waar ze willen betrokken worden in de dagdagelijkse zorg van hun familielid.

Het resultaat van deze bijeenkomsten werd gegoten in een interessante brochure die je nu hier kan nalezen.

Structuren in Huis in de Stad

De afgelopen jaren sleutelden we sterk aan onze organisatie en overlegstructuur om tegemoet te komen aan enkele knelpunten in onze werking. Via deze link vind je een boekje met meer info over zowel de structuren als de redenen er achter.

Veel leesplezier.