Nieuwsberichten

Nieuwsberichten

Hart boven hard – Zorg is geen luxe

Graag willen we vanuit Huis in de Stad vzw de  actie  “Zorg is geen luxe” in de verf zetten.

De actie “Zorg is geen luxe” kwam tot stand via de organisatie HART BOVEN HARD. Zij deden een bevraging rond de nieuwe financiering van de zorg voor personen met een beperking.

Alle info die zij ontvingen van de personen met een beperking, hun netwerk, mantelzorgers en de zorgverleners werden gebundeld.

In de week van 7 tot 15 maart zal er actie gevoerd worden. Op sociale media zullen foto’s en filmpjes verschijnen met #zorgisgeenluxe om zo een boodschap over te brengen naar het Vlaamse parlement.

Op 15 maart zal er als afsluiting een afvaardiging naar het Vlaams parlement gaan om een nota met ervaringen en voorstellen tot aanpassing over te maken.

Meer informatie over deze actie kunnen jullie terugvinden op www.Hartbovenhard.be/zorg-is-geen-luxe

We zullen ook op onze facebookpagina hier wat aandacht aan besteden. Want acties zoals deze zetten in de kijker hoe belangrijk het is om goede zorg te kunnen bieden in onze sector. En nee, ook wij vinden dat zeker geen luxe!