Wonen in HiS

Wonen in Huis in de Stad

Collectieve woonondersteuning

In het hoofdgebouw vinden we vier leefgroepen. Telkens gaat het om acht bewoners die een eigen kamer hebben en van een gezamenlijke leefruimte kunnen gebruik maken. Bewoners krijgen er voortdurend ondersteuning. Doorheen de dag nemen ze deel aan activiteiten of gaan ze naar een dagcentrum.

Op het terrein staan vier huizen waar telkens vijf mensen wonen. Iedere bewoner heeft een eigen kamer en kan gebruik maken van een gemeenschappelijke leefruimte. De bewoners krijgen dagelijks enkele uren ondersteuning. Daarbuiten kunnen ze beroep doen op de permanentie wanneer ze dringende hulp nodig hebben. Doorheen de dag nemen de bewoners deel aan activiteiten of gaan ze naar een dagcentrum.

Individuele ondersteuning

Voor mensen vrij zelfstandig zijn, maar toch de nabijheid van begeleiders nodig hebben, zijn er studio’s in het hoofdgebouw en in de huizen van Huis in de Stad vzw. De bewoners kunnen eten op hun studio of samen met anderen in de living of keuken. Enkele uren per week krijgen deze bewoners individuele ondersteuning. Doorheen de dag gaan de bewoners werken in de beschutte werkplaats en/of doen ze begeleid werk.

Korte zorg

Mensen die tijdelijke woonopvang nodig hebben, krijgen een tijdelijk kamer in een huis of leegroep. Voor dagbesteding kan de bewoner aansluiten bij activiteiten binnen Huis in de Stad vzw. Dit voor maximum 30 dagen per jaar.

Ouders van Martin

Martin is 25 jaar en heeft veel zorg en toezicht nodig. Hij kan zichzelf gedeeltelijk behelpen bij wassen en eten, maar er moet toch altijd controle zijn. Bij sommige handelingen heeft hij ook hulp nodig. Deze dagelijkse zorg wordt te zwaar voor ons.En daarom zochten we hulp bij Huis in de Stad vzw voor een oplossing. Zodat Martin de nodige aandacht krijgt en toch zichzelf kan blijven.