Visie
Onze projecten
Open plaatsen

De bewoners, deelnemers,

directie en personeel van

Huis in de Stad vzw

wensen iedereen

een prettig en gezond 2021.

Woon- en leefkosten vanaf 01/01/2021

Vanaf 01/01/2021 wordt door de overheid het systeem van subsidiëring voor voorzieningen die zorg dragen voor mensen met een beperking volledig gewijzigd.  Dit heeft ook grote gevolgen voor de cliënten. De dagprijsbijdrage, zoals die tot nog toe werd gehanteerd, wordt volledig vervangen door het systeem van “woon- en leefkosten”.  Wij hebben informatieve filmpjes en een document gemaakt waarin het principe, de bijhorende documenten en de prijslijsten worden toegelicht.

- het principe van woon- en leefkosten kunt  u bekijken door op        deze link te klikken.

- de bijkomende documenten van de individuele dienstverleningsovereenkomst (IDO) kunt u bekijken door op deze link te klikken

- de prijslijsten kunt u raadplegen via deze documenten :

      Woonbegeleiding : document

      Dagbegeleiding : document

      Supplementen : document