Projecten

Onze projecten

Uitbreiding woon- en dagbesteding

Momenteel werken we in functie van onze dromen binnen het masterplan aan twee nieuwe projecten op de grond naast Huis in de Stad op de Hamelendreef. Die grond hebben we in 2020 kunnen kopen. De grond is 1 hectare groot en ligt vlak naast de bestaande campus. We willen op deze grond individuele appartementen bouwen voor personen met een beperking met en zonder persoonsvolgend budget. Er zou ook een mogelijkheid zijn dat familieleden van cliënten hier kunnen komen wonen.

Daarnaast willen we op deze grond een nieuw aangepast dagbestedingsinitiatief uitbouwen waar een grote waaier aan arbeidsgerichte maar ook belevingsgerichte en ontspannende activiteiten mogelijk zijn. Het zou ook een laagdrempelige plek moeten worden waar cliënten die geen vaste dagbesteding hebben binnen Huis in de Stad kunnen binnenlopen voor sociaal contact en ontmoeting. Hier zouden ook natuurbeleving en dieren verzorgen,  evenals de verschillende bak- en keukenactiviteiten een belangrijke plek kunnen krijgen. De bestaande boerderijtjes in Bunsbeek, die momenteel wat minder aangepast zijn aan de behoeften van onze cliënten, zouden door die bouw dan niet meer verder gebruikt worden voor de groep die er nu dagelijks wordt opgevangen.

Het is een groot project dat veel nieuwe mogelijkheden kan bieden maar waarover nog veel planning en denkwerk nodig is. De realisatie zien we dan ook ten vroegste in 2023. We willen in de verdere uitwerking zeker ook de stem van de cliënten en hun netwerk verder horen en zullen daarvoor de nodige mogelijkheden de volgende jaren organiseren. Ook zullen we over de vorderingen en de uitwerking blijven informeren.

Wie graag inzage neemt van ons volledig masterplan 2020 – 2025 kan hier ons “Sterk Staal” bekijken

Update: Helaas moeten we melden dat het nieuwe woonproject Hamelenveld
uitgesteld zal worden. Gezien het momenteel dure tijden zijn, berekenden we dat de huurprijs van de appartementen veel te hoog zou liggen
om het project betaalbaar te maken. We blijven zoeken naar mogelijkheden om dit project in de toekomst toch nog te realiseren, want we zijn er
ons van bewust dat hier veel vraag naar is. Het project rond dagbesteding wordt echter wel verder uitgewerkt. We hopen dat er eind 2023 gestart kan worden aan de bouwwerken.

Wie meer wil weten over het masterplan van 2023 kan dit terugvinden in de extra editie van Op Dreef.

Project 37 graden

Huis in de Stad is partner binnen het project 37 graden. 37 graden is de naam van een coöperatie die de brug wil slaan tussen zorg/sociale economie, design/creatie en commerce.
2000 buisjes vullen met thee, versiering maken voor 300 mini-kerstboompjes, boekenbuddies maken… Het zijn maar een paar voorbeelden van projecten waarvan wij deel uitmaakten.
Als begeleider van dit alles is onze opdracht heel duidelijk: zorg op maat bieden aan elk van onze cliënten. Wie kan wat? Wie wil wat doen? Wie kan wat aan?
Nog meer dan ooit zien we hoe de prachtige talenten van onze cliënten nog beter benut kunnen worden én nog meer naar waarde geschat worden. We hebben een groot platform om te tonen wat WIJ in onze mars hebben, hoe ZIJ een belangrijke schakel kunnen zijn in een commercieel proces. We hebben een goeie gids om mee verbondenheid te creëren tussen zorg/sociale economie, design/creatie én de commerce.
Het is een zaligheid om het enthousiasme te zien bij eenieder die hier deel van uit mag maken!
Hier een oprecht woordje van één van de oprichters van 37 graden, Kim Hardy:

Wanneer was jij nog eens echt blij? Zo blij dat je je gewoon niet kan inhouden. Dat je flappert, of gekke geluiden maakt of warm loopt of gewoon totaal vergeet hoe het eruit ziet. Zo dat je alleen nog bestaat uit het gevoel ‘blij’.
Ik weet het eigenlijk voor mezelf niet. Het is al een tijd geleden, denk ik. Dat denken is zo vaak een pretbederver
Maar gisteren mocht ik weer getuige zijn van dat blije gevoel. En niet alleen getuige. Ik werd er door overspoeld.
Van alle dingen die ik mag meemaken bij 37graden, ben ik telkens het meest geraakt door de oprechtheid en de intensiteit van onze makers.
Als ze fier zijn, zijn ze fier. En niks anders.
Als ze blij zijn, dan vult dat blije gevoel de hele kamer.
Ik zie het ook aan de begeleiders. Daar doen zij het voor. Dat krijg je eigenlijk niet in woorden uitgedrukt. En al helemaal niet in geld.
Blijdschap heeft de hoogste trilling
Mijn batterij knettert momenteel weer

De website van 37 graden kunt u hier bekijken

Samenwerking Wilma

Verschillende jaren hebben we in de tijdelijke bar “Costa Hoppa” een hecht samenwerkings-verband opgebouwd met David Titeca en Serge Mommen van Brouwerij Hoplinter. Het huidige pand, een historisch gebouw dat toebehoorde aan de familie Willemaers, stond leeg en dat bleek een kans om deze unieke samenwerking verder te zetten.

Wilma is een bijzonder horecaproject met een werking die mogelijk wordt gemaakt door de inzet van brouwerij Hoplinter, heel veel vrijwilligers, sponsors en cliënten en medewerkers van Huis in de Stad vzw. Wilma kon reeds rekenen op de financiële steun van onder andere de Warmste week, Cera, enkele lokale initiatieven uit de Tiense regio en particulieren. Wij zijn hen heel dankbaar daarvoor.

De Facebook pagina van Wilma kan je hier bekijken.