Waar staan we voor?

Waar staan we voor?

Wij werken nauw samen met onze cliënten. Zo maken we voor iedere bewoner of deelnemer een programma op maat. Hierdoor kan Huis in de Stad vzw hen op de beste mogelijke manier begeleiden.

Onze werking steunt op vier pijlers. Via deze pijlers kan Huis in de Stad vzw een divers en kwaliteitsvol aanbod geven. Zo willen we de bewoners meer bieden. In de opdrachtsverklaring wordt onze visie uitgebreid toegelicht.

Samen meer?

Meer samen!

Samen gelukkig leven en werken.

“Het doet deugd om samen dingen te beleven,dingen te doen, om zomaar samen te mogen zijn.”

 

Samen vervlechten met buurt en samenleving.

“Waar de deur openstaat, verdwijnt de muur.”

Samen voor gelijkwaardigheid met respect voor ieders eigenheid.

“Het bijzondere zit in de gewone, spontane ont-moet-ingen van het alledaagse leven.”

 

Samen, (ervaring)deskundig en gedreven werken.

“We werken met onze gasten en hun omgeving, niet voor hen.”