Andere samenwerkingsverbanden

Samenwerkingsverbanden

vzw Pierre Lauwyck

Huis in de Stad vzw is een deel van vzw Pierre Lauwyck. Deze vzw overkoepelt ook andere voorzieningen voor mensen met een beperking in Tienen.

Huis in de Stad vzw heeft op deze manier een goede samenwerking met o.a. STAN Trefpunt Verstandelijke Handicap, Resonans vzw, Begeleid Wonen Tienen vzw, Blankedale vzw, Pasform vzw.

Werkburo-Leuven

Werkburo-Leuven (het vroegere Magda-Leuven) is de naam van onze dienst Begeleid Werken.

Werkburo-Leuven is een samenwerkingsverband tussen verschillende voorzieningen in Vlaams-Brabant.

  • Oostrem-Herent

  • Huis in de Stad- Tienen

  • Ons Tehuis Brabant- Kampenhout

  • Hejmen- Leuven

  • Apojo – Aarschot

Begeleid Werken is er voor personen die op vrijwillige basis onbezoldigde arbeidsmatige activiteiten willen verrichten op de gewone arbeidsmarkt.

Het gaat om personen met een (arbeids-)beperking. Dit is een beperking van verstandelijke, psychische, lichamelijke of zintuigelijke aard, waardoor het moeilijk is om werk te vinden of een betaalde job uit te voeren.