Wie doet wat?

In Huis in de Stad werken wij allen samen, om alles goed te laten lopen.  Voor een goede werking wordt in de eerste plaats gezorgd door alle medewerkers.  Dit is naast de directie en het coördinatieteam, het begeleidend en verzorgend personeel, de administratieve dienst en de logistieke dienst. 

De dagelijkse werking wordt aangestuurd door de leden van het coördinatieteam. Wie verantwoordelijk is voor wat ziet u hier.

De Raad van Bestuur bestaat uit mensen met een diversiteit aan kennis en ervaring waardoor zij de directie op verschillende vlakken kan bijstaan en ondersteunen.

De samenstelling van de Raad van Bestuur vindt u hier.

De gebruikersraad is het collectief overlegorgaan dat inspraak en participatie van gebruikers (of hun wettelijke vertegenwoordiger) dient te garanderen in de werking van een voorziening.

De huidige samenstelling van de gebruikersraad is als volgt :

De ombudsman ontvangt rechtstreeks of onrechtstreeks klachten van cliënten of mensen uit hun netwerk en registreert deze klachten. Hij onderzoekt de klacht en overlegt met de partijen om tot een voor iedereen aanvaardbare en tot tevredenheid stemmende oplossing te komen.

Contacteer de ombudsman.

Contacteer ons

016/80.46.56

info@huisindestad.be

Adres:

Hamelendreef 60

3300 Tienen

Ondernemingsnummer : 0407 6337748

RPR : arbeidsrechtbank Leuven

© 2017 Huis in de Stad vzw. Proudly created with Wix.com