Wonen buiten Huis in de Stad

Sara haar wens

Martha kon zich vroeger vrij goed behelpen, al bleef controle toch wel altijd nodig. Nu ze al wat ouder is - Martha is 54 jaar - heeft ze steeds meer hulp nodig, bijvoorbeeld bij het eten, bij het wassen, om naar het te toilet gaan,… Het is niet altijd even gemakkelijk om het toe te geven, maar de last om constant in haar buurt te moeten zijn, wordt voor ons soms te zwaar.

Sara heeft enkele jaren gewoond in het tehuis voor werkenden. Haar grote wens was om zelfstandig te gaan wonen. Doordat ze veel geleerd heeft, kan ze zelfstandig gaan wonen in de stad.

Collectieve woonondersteuning

Er zijn mensen die heel zelfstandig zijn, maar op bepaalde vlakken nog ondersteuning nodig hebben. Samen kunnen we opzoek naar een gedeelde woning in de stad. Zij wonen dan met twee of in kleine groep en krijgen collectieve woonondersteuning aan huis. Een groot deel van de tijd moet men zonder begeleiders kunnen, maar men kan altijd telefonisch bij iemand terecht. De dagbesteding kan erg verschillen: dagcentrum, begeleid werken of beschutte werkplaats.

Individuele ondersteuning

Er zijn mensen die heel zelfstandig zijn, maar op bepaalde vlakken nog ondersteuning nodig hebben. Samen kunnen we zoeken naar een individuele woonst in de stad. Zij wonen dan alleen en krijgen individuele woonondersteuning aan huis. Een groot deel van de tijd moet men zonder begeleiders kunnen, maar men kan altijd telefonisch bij iemand terecht. De dagbesteding kan erg verschillend: dagcentrum, begeleid werken of beschutte werkplaats.