Huis in de stad: wonen, werken, logeren
Wonen - dagelijkse begeleiding
Wonen - voortdurende begeleiding
Wonen - beperkte begeleiding
Logeren
Dagcentrum
Buitenshuis werken
Vrije tijd en vakantie

 

Vrijwilligers !!

 

Huis in de Stad is steeds op zoek naar mensen die nog wat vrije tijd over hebben en die een handje willen komen toesteken als vrijwilliger. Binnen onze werking kan dit op allerlei manieren.

 

Heb je interesse? Aarzel zeker niet en neem gerust contact op!

 

016/804656

Philip Vanhelmont

Coördinator vrijwilligerswerking

Mucic for Life !!

In december lanceert Studio Brussel weer een Music for Life actie.  Sinds enkele jaren kan door particulieren of verenigingen een actie op touw worden gezet om een bepaald goed doel te steunen.  Huis in de Stad vzw heeft ook een aanvraag tot registratie gedaan en is aanvaard als mogelijk goed doel.

Ondertussen zijn we weer wat verder en worden er tal van activiteiten opgezet. Om al deze initiatiefnemers te bedanken organiseren we een slotmeeting voor Music for life. Dit op vrijdag 19 december van 19u tot 23u te Berbendaal.

( klik op de link hieronder voor meer informatie)

 

 

 

 

 

 

Benefietavond_HuisInDeStad_19December2014_MusicForLife