Huis in de stad: wonen, werken, logeren
Wonen - dagelijkse begeleiding
Wonen - voortdurende begeleiding
Wonen - beperkte begeleiding
Logeren
Dagcentrum
Buitenshuis werken
Vrije tijd en vakantie

 

Vrijwilligers !!

 

Huis in de Stad is steeds op zoek naar mensen die nog wat vrije tijd over hebben en die een handje willen komen toesteken als vrijwilliger. Binnen onze werking kan dit op allerlei manieren.

 

Heb je interesse? Aarzel zeker niet en neem gerust contact op!

 

016/804656

Philip Vanhelmont

Coördinator vrijwilligerswerking

Opstart Zorghotel vanaf 1 maart

Sinds enkele jaren werkt Huis in de Stad samen met andere voorzieningen in de regio; Samen vormen zij  de VZW Trede. Bedoeling van deze samenwerking is om de krachten te bundelen en efficiënt werk te kunnen leveren voor de gebruikers.

Eén van hun initiatieven is de uitbouw van een virtueel zorghotel.

Dit wil zeggen dat er een netwerk opgezet wordt van contactpersonen binnen de verschillende voorzieningen met een centraal registratiesysteem van opvangmogelijkheden. Als er bij één van de contactpersonen een vraag voor kortopvang of logeren komt, kan er zo veel vlotter een antwoord op deze vraag gegeven worden. Op langere termijn is er de droom om samen een echt Zorghotel te realiseren.

Het Zorghotel zal vanaf  1 maart 2015 zijn, voorlopig virtuele, deuren openen!

Alle personen met een beperking en hun netwerk kunnen hier hun vraag stellen als ze op één of andere manier nood hebben aan kortdurende ondersteuning.

Huis in de Stad stelt vanaf 1 mei (na de verhuis) 14 reservekamers ter beschikking om aan de vraag van kortopvang tegemoet te komen. Wij beseffen dat dit ook op de leefgroepwerking zijn weerslag zal vinden. Enerzijds vinden we het positief om aan vragen van het netwerk een antwoord te kunnen bieden en denken we dat het voor onze bewoners een verrijking kan zijn om eens met andere personen te kunnen samenleven. Anderzijds  zijn we ons ook bewust dat dit niet altijd eenvoudig is. We (bewoners en personeel) zullen er samen ons beste beentje voor inzetten.

 

De webmaster.